Diervoeders & Benodigdheden

J. Toelen

Dungense Molen Diervoeders
logo2

Dierenspeciaalzaak Den Dungense Molen is al jaren een begrip in de regio en staat voor kwaliteit, eerlijk advies, goede service en nette prijzen.

Den Dungense Molen
Hr. Jan Toelen
Hoogstraat 91
5271 XA Den Dungen
Nederland
 
Dungense Molen, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot Dungensemolen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Dungense Molen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Dungense Molen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dungense Molen.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dungense Molen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dungense Molen en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dungense Molen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 


Leveringsvoorwaarden
Contact